Водооткапващ ъгъл (водобран)

лв.0.00

За оформяне на хоризонтални външни ъгли и ръбове по фасадата (козирки, долната част на балкони, щурцове над прозорци, проходи, кутии на ролетни щори и др.).

Водооткапващ ъгъл (водобран)

лв.0.00

Категория: