Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.sansi.bg.

„Никтерйд86 ЕООД“ , ЕИК 201855773, МОЛ: Константин Илиев

1. Цел, типове лични данни и правно основание за обработването

Ние обработваме следните лични данни:

Цел Типове лични данни Правно основание
Онлайн покупка (вкл. „Кликни & Вземи“ и доставки) •    Име
•    Име на компанията и информация
•    Адрес за фактуриране
•    Адрес за доставка
•    Имейл
•    IP адрес
•    Телефонен номер
•    Референтен номер на поръчка
•    Избран магазин за доставка
•    ID на потребител
•    Информация за плащане
Обработването е необходимо за изпълнението от наша страна на споразумението с Вас относно пазаруването в магазин Санси.

Нашият законен интерес при обработването на покупката (ОРЗД, член 6(1)(е)).

Създаване и поддържане на потребителски акаунт в уеб сайта •    Име
•    Име на компанията
•    ID на потребител
•    Адрес
•    Имейл
•    Страна
•    Хронология на покупките
Обработването е необходимо за изпълнението от наша страна на споразумението с Вас относно достъпа до и използването на потребителския акаунт (ОРЗД, член 6(1)(б)).

Нашият законен интерес да гарантираме адекватна регистрация и администриране на потребителски акаунт (ОРЗД, член 6(1)(е)).

Анализ на активността на потребителите на уеб сайта (бисквитки) •    IP адрес
•    Дейност на потребителя
•    Времеви маркери
•    Информация за сърфиране, включително информация за предишните Ви посещения и предпочитания на уеб сайта
Ако дадете съгласието си за използване на бисквитки, ние обработваме лични данни въз основа на нашия законен интерес за подобряване на нашите продукти и услуги (ОРЗД, член 6(1)(е)).

Вижте нашата политика за бисквитки за повече информация.

Бюлетин •    Име
•    Имейл
•    Пощенски код*
•    Дата на раждане*
•    Информация за сърфиране, включително активност на потребителя (регистриране на данни/източник, имейл активност – получаване, отваряне, щракване)
•    Активност на уеб сайта (ID на бисквитка)
* По избор
Вашето съгласие (ОРЗД, член 6(1)(а)).

Нашият законен интерес да гарантираме адекватни, релевантни и задълбочени персонализирани бюлетини и администриране за тях (ОРЗД, член 6(1)(е)).

Напомняне за връщане в наличност •    Имейл
•    Артикули в наличност
Вашето съгласие (ОРЗД, член 6(1)(а)).
Локатор на магазини •    Адрес
•    Пощенски код
•    Информация за локализацията на Вашето устройство
Вашето съгласие (ОРЗД, член 6(1)(а)).
Прегледи на продукти на уеб сайта •    Име
•    Имейл
•    Преглед
Вашето съгласие (ОРЗД, член 6(1)(а)).
Анкета сред клиентите •    Име
•    Телефонен номер
•    имейл
•    Преглед
Нашият законен интерес да подобряваме качеството на услугите ((ОРЗД, член 6(1)(е)).
Обслужване и поддръжка на клиенти •    Име
•    Име на компанията
•    Адрес за фактуриране
•    Адрес за доставка
•    Имейл
•    Пощенски код
•    Телефонен номер
•    ID на потребител
•    Хронология на покупките
•    Записи на телефонни обаждания
•    Записи на комуникация
•    Информация за плащане
Нашият законен интерес да гарантираме адекватно обслужване и поддръжка на клиенти (ОРЗД, член 6(1)(е)).

Вашето съгласие за записи на телефонни разговори (ОРЗД, член 6(1)(а)).

Социални медии •    Потребителско име/име в профила
•    Коментари/реакции
•    Профилна снимка
•    Записи на комуникация
•    Друга активност в социални медии
Нашият законен интерес да администрираме нашите акаунти в социални медии и да предоставяме адекватно обслужване и поддръжка на клиенти (ОРЗД, член 6(1)(е)).
Кандидати за работа •    Име
•    Телефонен номер
•    Адрес
•    Автобиография
•    Бележки за интервю
•    Резултати от тестове
•    Записи на комуникация
•    Друга информация, която ни предоставяте във връзка с приложението
Нашият законен интерес да администрираме и улесняваме процеса на набиране (ОРЗД, член 6(1)(е)).

Вашето съгласие за обработване на чувствителни лични данни (ако има такива) (ОРЗД, член 9(2)(а)).

Камери за видео наблюдение •    Запис от камера Нашият законен интерес да пазим нашите помещения, служители и клиенти в безопасност (ОРЗД, член 6(1)(е)).

2. На кого прехвърляме лични данни?

Може да споделяме Вашите лични данни с лица, бизнес партньори на Никтрейд86 ЕООД и органи, които се нуждаят от личните данни за изпълнение на посочените по-горе цели на обработване или на които сме задължени да разкрием Вашите данни съгласно приложимото законодателство.

В някои случаи използваме трети страни, обработващи личните Ви данни от наше име, като например доставчици на решения за архивиране, облачни решения или други ИТ системи.

Ако личните данни се прехвърлят в държави извън ЕС/ЕИП, Никтрейд86 ЕООД осигурява адекватно ниво на защита, като използва стандартните договорни клаузи на ЕС в споразуменията с получателите на данните или като гарантира, че получателите поне подлежат на специални механизми за сертифициране или че те представляват „безопасни“ трети държави, одобрени от Европейската комисия.

Можете да заявите копие от основанието за прехвърлянето, като се свържете с Никтрейд86 ЕООД чрез данните за контакт в сайта.

3. Период на съхранение

Ние съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на описаните по-горе цели.

Архивните копия, съдържащи лични данни за Вас, ще бъдат рутинно изтривани поради постепенно презаписване и до тях не може да се осъществява достъп по обичаен начин.

4. Права

Можете по всяко време да заявите достъп, коригиране и изтриване на Вашите лични данни. Освен това можете да ограничите обработването на Вашите лични данни, да възразите срещу обработването и да упражните правото си на разкриване и прехвърляне на Вашите лични данни на друг администратор на данни (право на преносимост на данните).

Ако сте дали съгласието си за обработването на Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас. Такова оттегляне обаче няма да повлияе на обработването на лични данни, което е настъпило преди оттеглянето.

5. Жалби

Можете да подадете жалба до надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни от наша страна по всяко време.

6. Изменения в политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност може да се актуализира и изменя например поради промени в законодателството и практиката в областта на защитата на данните. Съветваме Ви да следите информацията за всякакви изменения в Политиката за поверителност. Някои изменения ще Ви бъдат съобщавани директно по имейл и в определени ситуации може да бъдете помолени да приемете значителни изменения.

Дата на последното изменение на Политиката за поверителност: 10/11/2023

Scroll to Top