Fibran XPS 250х60х2.5 см

Устойчиви на стареене

Не се свиват, трудногорими

Удобни за транспорт, рязане и полагане

Много висока якост на натиск

Висока механична устойчивост

Съвместимост с всички обичайни строителни материали

Устойчиви на киселини и основи

Устойчивост на климатични промени

Отлични изолационни характеристики

Много ниска водоабсорбация и влагоабсорбация

Scroll to Top