Лепило Билдмастер 25кг

Технически данни:

Плътност в насипно състояние: 1250 кг./м3

Плътност на готовата смес: 1350 кг./м3

Начало на свързване: не по-малко от 5,5 часа

Край на свързване: не повече от 10 часа

Минимална дебелина на слоя за залепване: 2-3 мм

Разход за лепене: 4 – 5 кг/м2

Остатък на сито 0,5 мм: Не повече от 5 %

Отворено време: над 20 мин

Цвят: бял

Клас C1 съгласно EN 12004

Опаковка: книжни торби: два слоя опаковъчна хартия с найлонова вложка между тях, нето тегло 25 кг

Съхранение: съхранява се на сухо, върху палети

Срок на съхранение – 6 месеца

Scroll to Top