Гипсови плоскости Knauf А 12,5 1200 2000

За облицовка на стени и тавани върху конструкция от метални профили, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани.

Scroll to Top